nástroje na predpovedanie

Transity tu a teraz

Aktuálny tranzitný graf Tranzit tu a teraz: aktuálny graf Na tejto stránke: Nižšie je uvedená mapa vpravo spolu s astrologickými polohami každej planéty podľa znamienka, domu a aspektu. Táto tabuľka je nakreslená pre umiestnenie vášho ISP, aby bolo možné zobraziť Ascendent a Midheaven (tie závisia od umiestnenia). Interpretácie denn

Lunácie: zatmenia - zatmenia mesiaca a zatmenia slnka 2019

Lunations: Eclipses 2019 Aktuálne a nadchádzajúce zatmenia Na tejto stránke: Pochopenie zatmení - prehľad Nový! Zatmenie mesiaca - 16. júla 2019 v Kozorožci Zatmenie slnka v rakovine - 2. júla 2019 Zatmenie mesiaca - 21. januára 2019 Zatmenie Slnka - 5. januára 2019 Alebo preskočte na zatmenie slnka v horoskopoch Kozorožec Alebo preskočte na zatmenie slnka v horoskopoch Leo Význam zatmení v domoch Nadchádzajúce dátumy zatmenia: tabuľka Mundanské astrológovia už mnoho storočí používajú mapy lunácie (alebo New Moon a Full Moon). Neskôr ich ľudia začali poro