Vplyvy numerológie - Február 2023

Významy numerológie

Vyšetrovanie snímok čísla je známe ako numerológia. Toto školenie sa využíva ako súčasť rozhodovania o identite, schopnostiach, vlastnostiach, vnútorných potrebách, prekážkach, metódach riadenia iných a vášnivej komunikácii človeka. Bez ohľadu na to, či niekto používa numerológiu na prehliadku svojho vlastného života, potvrdenie darov, vyšetrovanie a akceptovanie priaznivých okolností otvorených dverí alebo v podstate na rozhodovanie o nasledujúcej etape života, numerológia dáva vstupujúci aparát porozumenia vlastného ja, priateľov a rodiny .

Numerológia ukazuje celý obrázok, ktorý odhaľuje všetky časti identity človeka a okrem toho aj to, ako spolupracujú pri vytváraní vášho špeciálneho jedinca. Celkové zobrazenie vám umožňuje nakloniť sa k svojej kvalite, aby ste čo najviac ťažili z okolností.

Numerológia je veštecká technika využívajúca čísla, ktoré sú obrazmi meniacich sa vibračných príkladov, ktoré formujú ľudskú skúsenosť. Chaldejci starých okolností verili, že všetko bolo vyrobené z vitality vibrujúcej v rôznych štátoch a súčasná veda túto myšlienku jednoducho prijíma.Numerológia ponúka rámec, ktorý umožňuje porozumieť rozšíreným a individuálnym vlastnostiam vibračných príkladov, ktoré spolupracujú pri rozprávaní o živote človeka. Ďalej je mysliteľné zistiť zmeny vzťahov na diaľku.

Yogický zvyk inteligencie inštruuje, že existuje šesť fyzických fakúlt popri sto ôsmich astrálnych fakultách. Najčastejšie sa to, čo sa cez tieto fakulty dostane, preosieva, čo nám umožňuje sústrediť sa na tie najdôležitejšie problémy v tej dobe.

Ľudia, ktorí si vybudovali psychické schopnosti alebo vlohy pri veštení, môžu smerovať menej údajov ako ostatní a môžu čítať prístupné údaje, ktoré sa zoznámili s ostatnými, pomocou znakových nástrojov vrátane numerológie.

Napriek tomu, že uplatnenie nadpozemských máp z astrológie alebo obrazov mýtických obrazov tarotu a mnohých implikácií, ktoré môžu obsahovať, nevyžaduje obrovský skok vlastnej tvorivej energie, pre niektorých je to omnoho ťažšie. jednotlivci, ktorí si majú predstaviť podobné vlastnosti, sú držaní bežnými písmenami písmen v poradí alebo číslami. Je ťažšie vidieť také čísla ako viac ako základné číselné údaje použité ako súčasť odhadu alebo sumy, môžu sa však použiť pravidelne.

opis ženske Bik

Vplyvy za numerológiou

Numerológia má históriu, ktorá siaha viac ako 11 000 rokov dozadu do Babylonie a Egypta. Pytagoras, otec geometrie, ktorý formoval početné základné hypotézy formujúce základy súčasnej matematiky, sa zaslúžil o formálne utriedenie histórie numerológie v starom Grécku asi pred 2600 rokmi.

Na začiatku dvadsiateho storočia bola v spolupráci s niekoľkými partnermi zahájená pokročilá etapa numerológie. Expanzia distribúcie a výskumu si na začiatku éry uvedomila oživenie nadšenia pre čísla a ich energiu.

luna ephemeris 2017

Akt numerológie možno dnes rozdeliť na dve pozoruhodné školy, chaldejský rámec a moderný rámec. Súčasná škola tvrdí, že ide o genealógiu od Pytagora; Nech už je to akokoľvek, nový rámcový príbeh o číslach nasleduje po Philolausovi, koncipovaný asi 25 rokov po zániku Pytagorasa a navyše po konzumácii prvej školy tajomstiev. Potom chaldejská numerológia opäť skontroluje svoj artefakt prostredníctvom klinového písma, ktoré pochádza z mnohých rokov pred Pytagorovým uvedením do sveta.

Zásadný kontrast sa nachádza v spôsobe, akým chaldejský rámec závisí od vibrácií, s ktorými vibrácie hovoria, a Pytagorovský rámec využíva písmená v prísnejšom a priamom slede. Okamžitý kontrast medzi týmito dvoma rámcami spočíva v tom, že starý rámec kladie meno na pozoruhodnejšie zvýraznenie, zatiaľ čo aktuálnejší kladie dôraz na zmeny konkrétneho dátumu narodenia osoby.

Numerológia znižuje všetky čísla na jednotlivé číslice z jednej na deväť, s výnimkou esých množstiev 11 a 22. Každá z týchto číslic, spolu s esými číslami, hovorí o významných frekvenciách vibrácií, ktoré súvisia s atribútmi osoby. Čísla sa znižujú pomocou základného rozšírenia.

Týmto spôsobom by sa využitie čísla 16 znížilo na sedem zahrnutím jednej a šiestej. Napríklad v komparatívnych rokoch sa produkt z roku 1976 znížil o jednu, deväť, sedem a šesť za sumu 23, čo sa ešte znížilo pridaním dvoch a troch, aby ste dostali päť.

Písmená v mene osoby nájdete tak, že prepíšete písmená na číslice a vrátane. Celý sa potom zmenší. V tomto usporiadaní An je jedna, B sú dve a C sú tri, takže An hovorím s číslami 1-9, J vyčerpávajúci R navyše hovorí s číslami 1-9 a S-Z hovorí s 1-8.

Použitím základných numerických rovníc k číslam, ktoré hovoria spolu s dátumom narodenia aj s menom jednotlivca, môže numerológ odvodiť štyri základné komponenty stredu spolu s dvadsiatimi až tridsiatimi modifikátormi. Využitie znakového posúdenia komponentov a ich modifikátorov ponúka neuveriteľne presné preskúmanie charakteru a dokončenie v prírode. To umožňuje, že veľká časť požadovaných údajov vyšetrovania sa získava od úvodu človeka po svetový dátum a zvyšok pochádza z názvu.

Numerológia je výraz, ktorý začal veľký Dr. a prvýkrát bol distribuovaný v knihe okolo roku 1936. Pred týmto časom sa o tomto druhu veštenia všeobecne hovorilo ako o aritmancii, vede o číslach a stále znova, nesprávne ako o kabale. .

Ďalej existujú školy numerológie s koreňmi zo zastaraných taoistických kozmológií, ktoré nasledujú hypotézy piatich prvkov a jin-jang. Ako sa dá očakávať, tieto techniky, ktoré sa sformovali do podoby, ktorá je dnes známa ako Kyusei alebo 9 Ki popri IChing-Yijing, zastarávajú rodisko čísel.

Pozorovateľa by mohlo zaujať vedomie toho, že súčasnejšie a známejšie rámce astrológie, nazývané Štyri stĺpy, sú navyše numerologickou technikou, ktorá je na rozdiel od vývoja hviezd obdobne vo svetle numerológie.

V Indii sú numerologické systémy predpokladom mnohých techník nebeského veštenia vrátane štvorcov a zvukov čarovania. Niektoré z týchto stratégií sa spoliehajú na predpokladané oblasti planét v prednastavenom usporiadaní znamení zverokruhu a tiež na cykly, ktoré nie sú dôležité pre planetárne polohy.

Numerologické stratégie

V skutočnosti sú tieto numerologické stratégie a vzhľadom na reprezentatívny stimul čísla založené na vnímaní oblohy.

Numerológia má tri vlastnosti. Je potrebné poznamenať, že je nepochopiteľné, aby ktorákoľvek z týchto funkcií fungovala sama, pretože rámujú tri nohy statívu, ktorý je späť v numerológii. Primárnou vlastnosťou je samotná numerológia spolu s pochopením, že čísla sa vypĺňajú ako obrázky. Súčasťou týchto výskumov je perspektíva s pohonom, ktorá je však stále dôležitá pre odborníkov na veštenie a magických vedcov, ktorí sa obávajú myšlienky poznania, mýtu a obrazu.

Druhým aspektom, ktorý si všimol intrigy až neskoro pri znovuobjavení tvorkyňou J. K. Rowlingovou, je Arithmancy. Aritmancia je zhromaždenie stratégií, ktoré riadia počty, aby mohli vyčerpať svoje implikácie v rôznych súvislostiach. Táto funkcia poskytuje kapacitu na objavenie definícií, pri ktorých sa očakáva objavenie hľadaných údajov.

9 11 angel

Posledný aspekt numerológie sa často označuje ako kabala. Týmto termínom sa riadi zastaralý babylonský a hebrejský mudrc a usporiadanie duchovnej kozmológie. Zvyčajne sa používa ako súčasť zobrazovania menovacích písmen alebo foném dialektu na čísla. Použitím týchto stratégií môže odborník pochopiť odhady slov v numerológii a charakterizovať stratégiu zmeny názvu na zložité vibračné príklady.

Najefektívnejšia metóda na použitie numerológie pri navigácii v živote. Numerológia ponúka solídnu a významnú stratégiu nazerania na vnútornú povahu človeka a na pochopenie fyzických, svetských a duševných postupov, ktoré formujú jeho vzdelávaciu skúsenosť. Veda poskytuje hlboké skúsenosti s tým, čo človeka robí kliešťom, a ponúka vynikajúcu stratégiu na preskúmanie povodní každodenného života.

Bez ohľadu na to, aké sú životné ciele, numerológia im môže pomôcť stať sa s menej odkladmi a menšími problémami. Numerológia spôsobuje, že ľudia prichádzajú na to, ako by mali zdôrazňovať vlastnosti a tiež prekonávať akékoľvek nedostatky, a poskytujú akékoľvek informácie, ktoré musia vedieť z vibračných príkladov a cyklov, ktoré sú charakterizované využitím čísel.