Mars in Taurus

Mars in the Signs: Astrológia

Mars v znamení mars Čo nás núti? Čo nás všetkých vyhodí? Čo nás hnevá a ako vyjadríme tento hnev? Čo naozaj chceme a ako to dosiahneme? Pozičné znamenie Marsu odhaľuje veľa o našej základnej živočíšnej povahe - našich agresívnych inštinktoch, našej sexualite a našej jazde. Nepoznáte svoje znamenie Ma