saturn v prvom dome

Saturn v domoch

Saturn v domoch Poloha Saturn v konkrétnom dome vášho pôrodného diagramu významne mení vlastnosti tohto domu. Saturn má silný a život meniaci vplyv. Saturn definujeme ako reality. Realita môže byť obmedzujúca, ale zároveň poskytuje štruktúru pre náš život. Majte na pamäti, že jednotlivci vnímajú realitu inak. Realita, o ktorej hovor