Slnko štvorcový mesiac

Pracovný list pre romantickú kompatibilitu

Späť na stránku Analýzy kompatibility vzťahov a vzťahov Verzia pre tlač Slnko spojovacie Slnko 1 Slnečná línia alebo sextilné Slnko 3 Slnko štvorcové Slnko -2 Odpor proti slnku Slnko 2 Slnko, spojka, trin alebo sextilný mesiac 3 Slnko štvorcový mesiac -3 Slnko opozície Moon 2 Merkúr 2 Slnko sextil alebo Trine ortuť 2 Slnko alebo opozícia Ortuť -1 Slnko spojky Venuša 3 Slnečná línia Venuša 3 Slnko sextilná Venuša 2 Slnko alebo opozícia Venuša -1 Slnko spojuje Mars 2 Slnko v súlade alebo sextile Mars 3 Slnko alebo opozícia Mars -2 Slnečný spoj, sextil alebo línia Jupiter 3 Slnko alebo opozičný Ju